Algemene voorwaarden

Huisregels

Start van de lessen
Lesjaar 2022 – 2023 start op maandag 22 augustus 2022.

Duur van een cursusjaar
Een lesjaar omvat 38 lesweken in de periode augustus tot en met juli.

Aanmelden
Je mag op elk moment in het lesjaar een proefles aanvragen en instromen. 

Opzegtermijn
Je hebt een termijn van 1 maand om de cursus op te zeggen. 

Verlenging
Je dient je bij voortzetting van de lessen, opnieuw aan te melden door middel van het invullen en ondertekenen van een (her-) aanmeld-formulier.

Uitval van lessen
Uitval van lessen door de docent (ziekte, bijscholing, examens e.d.) geeft niet automatisch recht op restitutie van het lesgeld. In eerste instantie worden de lessen ingehaald of wordt er een vervanger ingezet. Indien onverhoopt meer dan 2 lessen door afwezigheid van een docent zijn vervallen, vindt restitutie van lesgeld plaats aan het einde van het cursusjaar.

Verzuim van de leerling
Wij worden graag minimaal 24 uur van te voren op de hoogte gebracht over het verzuim van een leerling. De leerling heeft recht op twee inhaallessen per jaar. Daarna worden de lessen niet ingehaald.

Betaling
Jouw docent neemt contact met je op over de betalingen.

Juridische voorwaarden

Docent/cursusleider
Cursisten kunnen geen aanspraak maken op lessen van een bepaalde docent. Drumschool Apeldoorn garandeert lessen op basis van een professioneel lesplan gegeven door professionele en vakkundige docenten.

Portretrecht
Met het insturen van een gemachtigd inschrijfformulier wordt akkoord gegaan met het gebruik, waaronder publiciteitsdoeleinden, van foto- en audio/videomateriaal van activiteiten waaraan cursisten van Drumschool Apeldoorn hoorbaar en/of zichtbaar deelnemen. Indien bezwaar tegen dit automatisch akkoord is aangetekend zal Drumschool Apeldoorn zich inspannen om publicatie van dit materiaal te voorkomen.

Aansprakelijkheid
Drumschool Apeldoorn is in geen enkel geval aansprakelijk voor enig letsel of schade aan/van de leerling, of voor verlies, diefstal of beschadiging van de eigendommen van de leerling. Deelnemen aan de lessen en het betreden van de leslocaties is geheel op eigen risico. Met het aangaan van de lesovereenkomst gaat de (ouders/verzorgers van de) leerling hiermee akkoord.

Algemeen
Drumschool Apeldoorn kan besluiten een leerling/cursist de toegang tot de lessen te ontzeggen, b.v. bij een betalingsachterstand of wangedrag. De verplichting tot betaling van het cursusgeld blijft dan bestaan. In alle gevallen waarin deze algemene voorwaarden niet voorzien, beslist de drumschool.

Privacy persoonsgegevens
In het kader van de Wet Bescherming Persoonsgegevens informeren we u dat Drumschool Apeldoorn uw gegevens, zoals naam, adres, telefoonnummer en email-adres opneemt in een gegevensbestand. Drumschool Apeldoorn gebruikt uw gegevens in de cursistenadministratie voor de verwerking van uw inschrijving en de uitvoering van de met u gesloten cursusovereenkomst. Daarnaast kan de drumschool uw gegevens gebruiken om u op de hoogte te houden van interessante informatie over nieuwe cursussen, optredens, clinics, enz.  Drumschool Apeldoorn verstrekt uw gegevens niet aan derden. U kunt uw eigen gegevens opvragen en verzoeken ze te laten corrigeren of te verwijderen. Hiervoor kunt u contact opnemen met Drumschool Apeldoorn.